• Home
  • »
  • Filmy
  • »
  • Wybrane zmiany w nowym prawie o ruchu drogowym
Wybrane zmiany w nowym prawie o ruchu drogowym
Loading advertisement...
Skip Ad
Next Video
Trąbienie na L-kę i ruszanie z piskiem. STOP PIRAT
Anuluj
0 Fajny
0 Słaby Zagłosuj, że film jest słaby
Zobacz później
Zgłoś
Wyłącz światło
More
Please login to report!
Wybrane zmiany w nowym prawie o ruchu drogowym
wyświetleń 15 wyświetleń
04/12/2021
like 0 like
dislike 0 dislike
Udostępnij
443 filmów
Art. 86. Kodeksu wykroczeń

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując
należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega
karze grzywny.
§ 1a. Jeżeli następstwem wykroczenia, o którym mowa w § 1, jest spowodowanie
naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca podlega
karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych.
§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu
alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 złotych.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd
można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 86b. Kodeksu wykroczeń

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadząc
pojazd mechaniczny:
1) wbrew obowiązkowi nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
2) nie zatrzymuje pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie
niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej
sprawności ruchowej,
3) wyprzedza pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany,
lub bezpośrednio przed tym przejściem,
4) omija pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu
ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
5) narusza zakaz jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych, podlega karze
grzywny nie niższej niż 1500 złotych.
§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, prowadząc inny pojazd niż
określony w tym przepisie, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec zakaz prowadzenia
pojazdów, w szczególności, jeżeli sprawca wykroczenia spowodował zagrożenie
bezpieczeństwa pieszego

Art. 87. Kodeksu wykroczeń

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze
aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub
w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż
określony w § 1, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz
prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Art. 90. Kodeksu wykroczeń

§ 1. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu,
podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.
§ 2. Jeżeli wykroczenia, o którym mowa w § 1, dopuszcza się prowadzący pojazd mechaniczny,
podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.”

Art. 92a. Kodeksu wykroczeń
§ 1 Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą
lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.
§ 2. Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego
ustawą lub znakiem drogowym, przekraczając je o ponad 30 km/h, podlega karze grzywny nie
niższej niż 800 złotych.

Art. 92b. Kodeksu wykroczeń
Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu
wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie
niższej niż 1000 złotych.

Art. 94. Kodeksu wykroczeń

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi
pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.
§ 1a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd
inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze
grzywny do 1500 złotych.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania
lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.


Underground Lab by WinnieTheMoog
Link: https://filmmusic.io/song/8596-underground-lab
License: https://filmmusic.io/standard-license
00:37
Poprzedni
Potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych w Tomaszowie Lubelskim. STOP PIRAT
Następny
Trąbienie na L-kę i ruszanie z piskiem. STOP PIRAT
01:02

Napisz komentarz